Oude protestantse kerk uit 1805 te Leimuiden

Leimuiden / Heembouw B.V.

Voor aanvang van de werkzaamheden kregen wij de opdracht van aannemer Heembouw B.V. om schade-onderzoek te doen inzake het pleisterwerk. Zoals dat vaker voorkomt bij specifieke problemen aan monumentale gebouwen betrof het ook deze keer vocht- en zoutproblemen. Gevraagd werd om aan de binnenzijde van de kerkmuren nieuw pleisterwerk aan te brengen. Uit informatie van het kerkbestuur bleek dat de muren in het verleden al eens ontdaan waren van het pleisterwerk vanwege diverse vochtproblemen. In de bestaande situatie vertoonde het metselwerk op meerdere plekken aan de binnenzijde zoutuitbloei.
Op het begane grondniveau waren diverse schadeplekken met een lambrisering aan het oog onttrokken. Wij hebben meermaals ervaren dat bij extra vocht- en zoutbelasting in de muren het aanbrengen van een zoutbufferend pleistersysteem niet duurzaam is. Dat was dan ook de reden om in het genoemde project te zoeken naar alternatieven in overleg met het kerkbestuur en de aannemer.
We hebben een aantal leveranciers van pleistersystemen benaderd en verzocht om advies in dezen uit te brengen voor een duurzaam herstel. Ook moest er worden gezocht naar een mortel die aansluit op het historische uiterlijk van de monumentale kerk.

Dit project is een sprekend voorbeeld waarbij inschakeling van expertise, een goede planbeoordeling vooraf en vertaling daarvan naar verwerking de sleutel zijn geweest tot een succesvol verlopen project.